Welkom

De Buurderij BALLOO is een woon- BEHANDEL- en dagbestedingscentrum 

voor mensen met een specifieke zorgvraag dan wel afstand tot de arbeidsmarkt. De doelgroepen zijn jongeren en (jong) volwassenen met een psychiatrische aandoening, in het bijzonder Autisme Spectrum Stoornis (A.S.S.) al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. De Buurderij biedt woonruimte aan 9 mensen en heeft dagbesteding op het gebied van dierverzorging, kleinschalige horeca, houtbewerking en klusactiviteiten. De Buurderij ligt aan de rand van de bebouwde kom, in een groene omgeving, aan een rustige weg, met op 500 m afstand een bushalte voor de bus naar Assen.

GZ Psycholoog

Bij de intake/screening van bewoners en het schrijven van de behandel-/begeleidingsplannen wordt een GZ-Psycholoog ingezet. Deze heeft een arbeidsovereenkomst met De Buurderij.

missie:

Ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare mensen en het aanleren van (sociale) vaardigheden zodat de zelfredzaamheid wordt vergroot.

visie:

Bij De Buurderij gaan we uit van de mogelijkheden van mensen. We zijn van mening dat ieder mens zich moet kunnen ontplooien naar zijn of haar mogelijkheden. Het creëren van een passend leefklimaat is ondersteunend aan dat proces.

Kernwaarden

die leidend bij ons zijn:

  • Persoonlijke aandacht: contact maken, zichtbaar zijn en luisteren.
  • Onvoorwaardelijkheid: nadruk op wie men is, niet op wat men doet.
  • Betrouwbaarheid: doen wat je zegt en zeggen wat je doet.