Aanmelden

Aanmelden voor wonen en/of dagbesteding

De Buurderij Balloo volgt voor haar bewoners en deelnemers de Algemene Voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg. De Buurderij Balloo gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens waarbij de voorschrijften van de AVG gehanteerd worden. Zie tevens ons privacyreglement.

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria
Naast harde uitsluitingscriteria hanteert De Buurderij Balloo tijdens de intake ook een risico-inventarisatie om te bepalen of de cliënt past binnen de organisatie. Hier wordt samen met de potentiële cliënt en eventuele wettelijk vertegenwoordigers naar gekeken en op basis van de intake en uitgevoerde risico inventarisatie wordt besloten of de cliënt past binnen De Buurderij.
De Buurderij staat voor kwaliteit en veiligheid en wil alleen die personen in zorg nemen waarvan zeker is dat de gewenste begeleiding/behandeling ook geleverd kan worden.

De aanmeld-/plaatsingsprocedure is als volgt:

Allereerst wordt u uitgenodigd kennis te komen maken met ons. Wanneer het kennismakingsgesprek voor beide partijen een positief resultaat heeft volgt de intakefase.
In deze fase wordt besloten of er al dan niet tot plaatsing kan worden overgegaan. Hierover wordt u tijdens het kennismakingsgesprek geïnformeerd.

Kennismaking
Wanneer u belangstelling heeft voor wonen of dagbesteding op De Buurderij nodigen wij u van harte uit voor een kennismaking. U wordt op de De Buurderij ontvangen en rondgeleid door Rik Westerkamp (zorgcoördinator) en Koen Janssens (bestuurder) zodat u kunt zien en ervaren wat De Buurderij u kan bieden en of dit bij u past. Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek kunt u een mail sturen naar contact@debuurderij.nl met als onderwerp "Kennismaken".  U wordt verzocht bijgaand kennismakingsformulier in te vullen en mee te sturen en, indien aanwezig, tevens het Persoonlijk plan (WLZ) dan wel het resultatenplan van de Gemeente.
Na ontvangst wordt u zo spoedig mogelijk gebeld om een afspraak te plannen. In dit gesprek worden o.a. de verwachtingen, mogelijkheden en doelen besproken.
Het kan zijn dat er niet meteen plaats is. U kunt dan op de wachtlijst geplaatst worden. Voor de wachtlijstprocedure klikt u hier.

Wachttijd

De Buurderij hanteert een wachttijd van maximaal 4 weken.