Fundatie Luden van Stoutenberg

De Fundatie Luden van Stoutenburg werd in 1977 actief, na de dood van de dochter van de oprichtster, die tijdens haar leven het vruchtgebruik van het vermogen had. Maria Susanna Antonia Luden van Stoutenburg (1858-1935) richtte deze Fundatie in 1928 op.

De Fundatie Luden van Stoutenburg verstrekt binnen bepaalde voorwaarden giften (op projectbasis) aan de volgende doelen:

 • Dorpshuizen
 • Buurtcentra
 • Speeltuinen, mits openbaar toegankelijk
 • Instellingen op het gebied van jeugdzorg
 • Instellingen op het gebied van gezondheidszorg
 • Instellingen die integratie bevorderen
 • Instellingen die zich inzetten voor mensen met een (verstandelijke) beperking
 • Instellingen voor maatschappelijk werk
 • Instellingen op het gebied van ouderenzorg
 • Opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen
 • Kantoorinrichting van bovenstaande instellingen
 • Groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking
 • Projecten op het gebied van werkgelegenheid

www.fundatiesobbe.nl