Inspraak

Bewonersraad

De mening van onze bewoners telt! Hoe ervaren ze het wonen op De Buurderij en wat vinden ze belangrijk. Om hiervan een goed beeld te hebben organiseren wij regelmatig een bewonersoverleg. De bewonersraad vergadert minimaal één keer per zes weken. In de raad hebben twee bewoners van het voorhuis en twee van het achterhuis zitting. De bestuurder is altijd bij de bewonersraad aanwezig en notuleert deze. De notulen van de bewonersraad worden besproken in de groepsgesprekken welke wekelijks plaatsvinden en meegenomen naar de cliëntenraadsvergadering.
Vier keer jaar is een afgevaardigde uit de cliëntenraad aanwezig bij het bewonersraad overleg.

In het overleg kan iedereen vertellen hoe het gaat en worden zaken die in de groepsgesprekken zijn besproken ingebracht. Op deze manier kunnen de bewoners aangeven wat ze belangrijk vinden en eventueel graag willen aanpassen. Uiteraard moet dit alles passend zijn bij de visie en het beleid van De Buurderij.

Cliëntenraad

In 2014 is de cliëntenraad opgericht. Zij vergadert 1 keer in de twee maanden. In de cliëntenraad hebben zowel ouders van bewoners als van dagbesteders zitting. De cliëntenraad is te bereiken via: clientenraad@debuurderij.nl
Samenvatting Overeenkomst Cliëntenraad_De Buurderij
Huishoudelijk reglement Cliëntenraad

Jaarverslagen:

Jaarverslag Cliëntenraad 2015
Jaarverslag Cliëntenraad 2016
Jaarverslag Cliëntenraad 2017
Jaarverslag Cliëntenraad 2018