Kwaliteit

HKZ-certificering

2014_09-01 HKZ certificaat (verkleind)      TUV certificaat 2017-2020

De Buurderij wil dat haar zorg- en dienstverlening voldoet aan maatschappelijke eisen. Zij heeft zich daartoe laten toetsen op basis van de eisen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). De Buurderij is gecertificeerd conform het HKZ Certificatieschema kleine organisaties. Op 1 september 2014 heeft de Stichting het HKZ-certificaat voor de eerste keer officieel in ontvangst genomen. Wij zijn trots te kunnen melden dat het certificaat op 1 september 2017 weer voor drie jaar verlengd is.

Wat betekent het HKZ-keurmerk?

Met het HKZ-keurmerk kunnen instellingen laten zien dat ze serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld door cliënten, professionals en financiers. Certificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat een zorg- of welzijnsorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 normen.

Wat is de meerwaarde van HKZ-certificering voor goede zorg?

Een organisatie met een HKZ-certificaat laat zien dat zij continue met kwaliteit bezig is en daarbij vooral het belang van cliënten, maar ook van medewerkers, in het oog houdt. Organisaties die volgens HKZ-normen werken aan kwaliteit, willen leren van fouten en maken van tevoren een goede risico-inschatting. Waar zitten de kritische punten in onze processen? Hoe kunnen we daarop anticiperen? En wat kunnen we doen als het toch ergens verkeerd gaat? De HKZ-certificering zal de komende jaren de nodige richting geven aan het efficiënter en doelmatiger laten verlopen van processen binnen de Stichting.

Vervolg HKZ-audit

Jaarlijks vindt er een HKZ-audit plaats om te beoordelen of De Buurderij het certificaat mag behouden. Elke drie jaar vindt een uitgebreide audit plaats en wordt bij goedkeuring het certificaat voor drie jaar verlengd.