Stichting

Stichting

De Stichting is opgericht in 2012 en is 4 juni 2015 toegelaten tot de WTZi: 2015-07-13 publicatie in staatscourant
2018-09-03_1.5 BL Organogram_8

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Buurderij bestaat uit:

Raad van Toezicht (RvT) (onbezoldigd):
Dhr. P. de Lange
Dhr. F. Colenbrander
Mw. A. Nieborg

Bestuurder 
Dhr K. Janssens

Beleid en doelstellingen

 

PERSONEELSBELEID

Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers hebben een geldige VOG. De Buurderij heeft vergewisplicht t.a.v. nieuw personeel en doet daarvoor onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant. Hiervoor wordt onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als bron geraadpleegd. 
Het beloningsbeleid is conform de CAO GGZ .

Cliëntenraad

In 2014 is de cliëntenraad opgericht. Zij vergadert 1 keer in de twee maanden. In de cliëntenraad hebben zowel ouders van bewoners als van dagbesteders zitting. 4 keer per jaar hebben de deelnemers (bewoners en dagbesteders) hun eigen vergadering waarbij een vaste vertegenwoordiger vanuit de cliëntenraad aanwezig is. Deze neemt de besproken punten mee in de cliëntenraadsvergadering die daar op volgt. De cliëntenraad is te bereiken via: clientenraad@debuurderij 
Samenvatting Overeenkomst Cliëntenraad_De Buurderij
Jaarverslag Cliëntenraad 2015
Jaarverslag Cliëntenraad 2016 
Jaarverslag Cliëntenraad 2017

De Buurderij heeft in 2014 het kwaliteit certificaat Kleine Organisaties behaald en heeft een ANBI status.

De Buurderij volgt voor haar bewoners en deelnemers de algemene voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg. Zie de website van de SER.