Stichting

Stichting

De Stichting is opgericht in 2012 en is 4 juni 2015 toegelaten tot de WTZi: 2015-07-13 publicatie in staatscourant

2020-02-27_0.2 BL Organogram_9

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Buurderij bestaat uit:

Raad van Toezicht (RvT) (onbezoldigd):
Dhr. P. de Lange
Dhr. F. Colenbrander
Mw. A. Nieborg

Bestuurder 
Dhr K. Janssens

Beleid en doelstellingen

 

PERSONEELSBELEID

Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers hebben een geldige VOG. De Buurderij heeft vergewisplicht t.a.v. nieuw personeel en doet daarvoor onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant. Hiervoor wordt onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als bron geraadpleegd. 
Het beloningsbeleid is conform de CAO GGZ .

De Buurderij heeft in 2014 het kwaliteit certificaat Kleine Organisaties behaald en heeft een ANBI status.

De Buurderij volgt voor haar bewoners en deelnemers de algemene voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg. Zie de website van de SER.