Vertrouwenspersoon

Is er een klacht of vraag over onze behandeling? Maar wil je deze niet binnen De Buurderij bespreken? Neem dan contact op met de onafhankelijk vertrouwenspersoon voor De Buurderij.

Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht voor:
- advies over hoe je samen met de instelling of hulpverlener een oplossing kunt vinden;
- begeleiding tijdens een gesprek over de klacht met de hulpverlener en/of zijn leidinggevende;
- informatie over je rechten en de mogelijkheden om een klacht in te dienen;
- hulp bij het maken van een klachtbrief;
- hulp bij een officiële klachtenprocedure.

Ervaar je grensoverschrijdend gedrag en/of misbruik?
Ook dan kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

Peter van Bruggen
Peter van Bruggen,
pcjvanbruggen@home.nl

 

De vertrouwenspersoon is met enige regelmaat aanwezig op De Buurderij. Hij woont dan een deel van de groepsgesprekken bij.