Wonen

Het woon- en behandelcentrum, waar wij een veilige en overzichtelijke leefgemeenschap bieden, is landelijk gelegen en bevindt zich aan de rand van het brinkdorp Balloo. De locatie is gesplitst in een voorhuis en achterhuis met elk haar eigen doelgroep. 

Op het terrein van de Buurderij Balloo wordt gebruik gemaakt van Cameratoezicht. De wettelijke grondslag die de Buurderij hanteert voor cameratoezicht is behartiging van een gerechtvaardigd belang van de Buurderij. Het inzetten van cameratoezicht is voor de Buurderij een noodzakelijke maatregel om haar terreinen en gebouwen te beveiligen en de zaken die zich op haar terrein bevinden te bewaken.

Het voorhuis

We bieden aan de voorkant van onze locatie professionele behandeling en begeleiding aan jongeren en jong- volwassenen vanaf 12 jaar.
Het team heeft expertise, gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie, om onze bewoners zorgvuldig te behandelen en te begeleiden. In de praktijk uit zich dit door het inzetten van een signaleringsplan (om de vroege voortekenen in kaart te krijgen en hierop vroegtijdig te interveniëren), het uniform handelen middels een behandel- en/of begeleidingsplan en de coachgesprekken. Verder is het sociaal competentie model leidend in de benaderingswijze naar onze cliënten.

achterhuis

In de vleugel aan de achterkant van onze locatie verblijft de doelgroep waarbij, naast de ontwikkelings- en/of gedragsstoornis, tevens sprake is van een licht verstandelijke beperking. De Buurderij biedt hen de behandeling en begeleiding die nodig is om zich verder te ontwikkelen of om stabiel te blijven. Het netwerk om de bewoner en de bewoner zelf staat hierin centraal. Ons standpunt is dat we zoveel mogelijk uitgaan van de competenties van onze cliënten, we voeren hierover de dialoog. Ons motto is dat we inzetten om de kwaliteit van leven te verbeteren.

 

overgangshuis

Voor jongeren die op weg zijn naar zelfstandig wonen is er op het terrein van De Buurderij het zogenaamde "Overgangshuis". Dit huis biedt woonruimte aan twee jongeren die daar de ruimte en mogelijkheid krijgen om te leren op eigen benen te staan waarbij vervolgens, indien nodig, ambulante ondersteuning vanuit De Buurderij ingezet kan worden.

Schijf-van-VijfVoeding op de buurderij

De voeding op de Buurderij voldoet aan de richtlijnen Gezonde Voeding van het Voedingscentrum.
De basis van de Schijf van Vijf bestaat uit producten die volgens de laatste wetenschappelijke inzichten goed zijn voor je lichaam. Omdat ze bijvoorbeeld de kans op hart- en vaatziekten en kanker verkleinen. Als je eet volgens de Schijf van Vijf krijg je daarnaast voldoende mineralen, vitamines, eiwitten, koolhydraten, vetten en vezels binnen. Kies je verder niet te vaak voor producten die buiten de Schijf van Vijf staan, dan blijf je makkelijker op gewicht en vergroot je de kans op een gezonde oude dag. Bovendien helpt de Schijf van Vijf je om in grote lijnen milieuvriendelijker te eten.

Download: Voeding op de Buurderij