Aanmelden

De Buurderij Balloo volgt voor haar cliënten de Algemene Voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg. De Buurderij gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens waarbij de voorschriften van de AVG gehanteerd worden. Zie tevens ons privacyreglement.

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria
Naast harde uitsluitingscriteria hanteert De Buurderij Balloo tijdens de intake ook een risico-inventarisatie om te bepalen of de cliënt past binnen de organisatie. Hier wordt samen met de potentiële cliënt en eventuele wettelijk vertegenwoordigers naar gekeken en op basis van de intake en uitgevoerde risico inventarisatie wordt besloten of de cliënt past binnen De Buurderij.
De Buurderij staat voor kwaliteit en veiligheid en wil alleen die personen in zorg nemen waarvan zeker is dat de gewenste begeleiding/behandeling ook geleverd kan worden.

Procedure

Allereerst wordt u uitgenodigd kennis te komen maken met ons. In deze fase wordt besloten of er al dan niet tot plaatsing kan worden overgegaan. Hierover wordt u tijdens het kennismakingsgesprek geïnformeerd.

Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek kunt u een mail sturen naar info@debuurderij.nl met als onderwerp "Kennismaken". U wordt verzocht bijgaand  kennismakingsformulier in te vullen en mee te sturen en, indien aanwezig, tevens het Persoonlijk plan (WLZ), het resultatenplan van de Gemeente of de bepaling jeugdhulp. Na ontvangst wordt u zo spoedig mogelijk gebeld om een afspraak te plannen. In dit gesprek worden o.a. de verwachtingen, mogelijkheden en doelen besproken. 
Het kennismakingsgesprek vindt plaats in Balloo of in Burgum of (alleen bij ambulante begeleiding en indien gewenst) bij u thuis. Bij het kennismakingsgesprek zijn de bestuurder en de betreffende zorgcoördinator aanwezig.

Wanneer het kennismakingsgesprek voor beide partijen een positief resultaat heeft volgt de intakefase. Mocht tot begeleiding/ondersteuning worden overgegaan kan het zijn dat er niet meteen zorg verleend kan worden. U kunt dan op de wachtlijst geplaatst worden.

De Buurderij hanteert een wachttijd van maximaal 4 weken. Voor de wachtlijstprocedure klikt u hier.